اخبار مسجد امام مهدی عج
برنامه تربیتی نوجوانان محله حکیمیه

ویژه برنامه تربیتی مخصوص نوجوانان محله حکیمیه,مسجد امام مهدی عج

پنج شنبه های تربیتی مسجد امام مهدی عج در سه ساحت *تحصیل، تهذیب و ورزش*

جهت ثبت نام و شرکت در برنامه تربیتی رده سنی دبیرستان دوره اول و دوم با شماره زیر آقای برزویی تماس بگیرید
09191010147

تاریخ : 1401/08/05
آمار بازدید : 13