اخبار مسجد امام مهدی عج
برنامه مخصوص نوجوانان محله حکیمیه

برنامه تربیتی مخصوص نوجوانان محله حکیمیه
مسجد امام مهدی عج

یک شنبه های تربیتی مسجد امام مهدی عج باشگاه ورزشی

جهت ثبت نام و شرکت در برنامه تربیتی رده سنی دبیرستان دوره اول و دوم با شماره زیر ، آقای برزویی تماس بگیرید

09191010147

تاریخ : 1401/08/08
آمار بازدید : 17